Bếp của Chou
New Cake

Bánh Sẵn Mỗi Ngày

Bông lan bơ gà cay

Bông lan bơ gà cay

55.000đ

Mua ngay

Bánh mì Phomai tan chảy

Bánh mì Phomai tan chảy

55.000đ

Mua ngay

Bánh mì bơ tỏi Phomai

Bánh mì bơ tỏi Phomai

50.000đ

Mua ngay

Su vỏ giòn

Su vỏ giòn

60.000đ

Mua ngay

Tiramisu

Tiramisu

40.000đ

Mua ngay

Matchamisu

Matchamisu

40.000đ

Mua ngay

Red Velvet

Red Velvet

40.000đ

Mua ngay

Bánh trà sữa bá tước

Bánh trà sữa bá tước

40.000đ

Mua ngay

Bánh trà sữa thái đỏ

Bánh trà sữa thái đỏ

40.000đ

Mua ngay

Choco Double Cheese

Choco Double Cheese

40.000đ

Mua ngay

Choco Mix

Choco Mix

40.000đ

Mua ngay